dịch vụ kế toán

Với đội ngũ chuyên gia am hiểu về kế toán Việt Nam, nhiều năm kinh nghiệm làm việc thực tiễn tại các Doanh nghiệp, dịch vụ kế toán do ATA Service cung cấp luôn làm hài lòng các khách hàng. Các dịch vụ kế toán mà ATA Service cung cấp bao gồm:

  • Ghi sổ kế toán, lập Báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo yêu cầu của khách hàng.
  • Tổng hợp và lập các Báo cáo tài chính hoặc báo cáo quản trị.
  • Soát xét báo cáo tài chính.
  • Thiết kế, triển khai và hỗ trợ vận hành hệ thống kế toán.
  • Thiết kế, triển khai và hỗ trợ vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ.
  • Cung cấp nhân viên kế toán và kế toán trưởng.